Engel Heckmann & Partner - Rechsanwälte

Rechtsgebieden

Wij kunnen u vooral op de volgende vakgebieden van dienst zijn:


Arbeidsrecht
Adviezen bij alle arbeidsrechtelijke vraagstukken zoals het opstellen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten; ontslagbescherming; arbeidsverhoudingen met werknemers die een bijzondere bescherming genieten; bedrijfsakkoorden met inbegrip van de rechten en plichten van de ondernemingsraad en sociaal plan; vertegenwoordiging bij bemiddeling bij arbeidsconflicten en juridische procedures, CAO-recht.


Belastingrecht
Meningsverschillen met de fiscus, begeleiding van belastingadviseurs bij lastige juridische kwesties, uitoefenen van het recht van verhaal tegen de voormalige belastingadviseur.


Bouw- en architectenrecht
Opstellen en toetsen van contracten met betrekking tot bouw, projectontwikkeling en architectenbureaus. Advisering en vertegenwoordiging bij claims op het gebied van vergoedingen, honoraria, schadevergoedingen en waarborgen alsook bij gunningskwesties. Zekerstelling van compensatieaanspraken en nakoming van contractuele verplichtingen.


Erfrecht
Opstellen en uitvoeren van testamenten; erfrechtelijke regelingen binnen de huwelijksgemeenschap; uitvoeren van testamenten; opvolgingsregelingen voor ondernemers; oprichten van stichtingen; conflicten tussen erfgenamen.


Handels- en bedrijfsrecht

Het oprichten van diverse rechtsvormen, oprichtingsakten, wijziging van de statuten, omzetting en wijziging (van rechtsvorm), liquidatie, conflicten tussen bedrijven alsook tussen de onderneming en haar bestuurlijke organen, contracten voor bedrijfsleiders.


Huurrecht en leasezaken
Opstellen van contracten voor het bedrijfsleven, huurcontracten voor woonruimte, huurincasso, ontruimingsprocedures.

Leasecontracten (niet alleen voor motorrijtuigen), onderhandelingen met banken, opstellen van financieringscontracten en bijbehorende verzekeringsovereenkomsten, opzetten en structureren van financieringsconstructies (lease, huur, huurkoop, leningen), aanvaarding en verwerping van financieringsaanspraken.


Investeringsrecht
Vertegenwoordigen van beleggers in onderhandelingen en bij rechtszaken. Aansprakelijkheidsprocessen tegen investeringsmaatschappijen, adviseurs, banken en controlerende instanties. Doorlopende juridische begeleiding van beleggers.


Juridische adviezen voor non-profitorganisaties
Oprichting en doorlopende advisering van stichtingen, verenigingen en liefdadigheids- organisaties; projectcontracten en contracten voor coöperaties..


Kartelrecht
Kartelrechtelijke toetsingen. Compliance op het gebied van kartelrecht. Distributiewetgeving op kartelgebied: selectieve distributiesystemen, distributeursystemen. Advisering bij onderzoeken door het Bundeskartellamt/EU-commissie. Vertegenwoordiging bij anti-kartelorganisaties en -rechtbanken.


Levensmiddelenrecht
Nieuwe producten, aanduidingen, reclame, additieven, voedingssupplementen, procedures met betrekking tot de import en export van levensmiddelen op de Europese markt (EU), vertegenwoordiging tegenover instanties en rechtbanken.


Mededingingsrecht
Onzuivere concurrentie, kartelrecht, advisering bij de ontwikkeling van reclame, formulering alsook verwerping van aanmaningen, vertegenwoordiging bij het proces zowel bij een voorlopige voorziening beschikking als bij bodemprocedures.


Merkenrecht

Aanmelding en toetsing wetsconflicten, aanmaningen, procedures op het gebied van merkenrecht, samenwerking met patentadvocaten.


Transportrecht
Aanvaarding en verwerping van aanspraken met betrekking tot transportschade van landelijke en internationale transporten over land en zee en door de lucht, ook voor zover dit gevaarlijke stoffen en de hieruit voortvloeiende aanspraken betreft. Verhaalrecht van verzekeraars. Vragen op douanegebied. Boeteopleggingsprocedures specifiek voor de transportsector. Opstellen van logistieke contracten. Begeleiding van transacties van bedrijven in de logistieke sector.


Verzekeringsrecht
Aanvaarding en verwerping van aanspraken uit verzekeringsovereenkomsten. Uitoefenen van het recht van verhaal voor verzekeraars.